fbpx

Verkoop bij Executie

PICT1788Op donderdag 30 juli 2015 te 10.00 (tien uur) des voormiddag, zal op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba en ten laste van AB Accounting Services N.V. h.o. AB Accounting Services N.V., enige roerende zaken worden verkocht, te weten:

Computers, Printers, Tafels, Filekasten, Stoelen, Bureaus, Koelkast

en wat verder te koop zal worden aangeboden.
De verkoop vindt plaats te Arendstraat 120-F (gevestigd achter het voetbalveld van S.V. Riverplate) en geschiedt a contant zonder opgeld (Arubaanse Florins en geen cheques).
De roerende zaken zijn één uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen.

De verkoop begint precies om 10.00 uur.

De deurwaarder belast met de executie

Posted by